Rikosriskejä voidaan hallita ennaltaehkäisevän kartoituksen ja toimintasuunnitelman avulla.

Rikosten ennaltaehkäisy on aina edullisempaa, kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen. Rikos johtaa aina yrityksen, tai yksityisten henkilöiden kannalta negatiivisiin seurauksiin.

Varsinkin omaisuusrikokset ovat asianomistajarikoksia, jolloin rikoksen kohteeksi joutuneella on näyttövelvoite. Teknisten turvallisuusratkaisujen avulla voidaan todentaa tapahtuneet teot, sekä niiden aiheuttajat.

Rikokseen liittyy olennaisesti myös vahingonkorvaus. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on korvata materiaaliset vahingot sekä myös rikosprosessista aiheutuneet kustannukset. Useissa tapauksissa rikoksen välilliset kustannukset ja muut seuraukset ovat huomattavasti suuremmat, kuin itse teon aiheuttamat vahingot.

Rikosriskiä pystytään oleellisesti pienentämään oikeanlaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Suunnittelemme ja asennamme kaikille asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat järjestelmät.

Noudatamme suunnittelussa ja asennusvaiheessa Finanssiala ry:n ohjeita.